O NAS

Operatorem strony SzkoleniaUnijne.com.pl jest BSMART sp. z o.o.. Strona zawiera informacje o wybranych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach operacyjnych programów ogólnopolskich lub regionalnych.

Dzięki platformie SzkoleniaUnijne.com.pl, każda osoba chętna, może dowiedzieć się o projektach oferujących darmowe lub dofinansowane szkolenia lub kursy, na terenie województwa,w którym zamieszkuje, uczy się lub pracuje.

Zachęcamy do kontaktu partnerów chcących promować swoje projekty na platformie SzkoleniaUnijne.com.pl

MISJA SzkoleniaUnijne.com.pl

Naszą misją jest wspieranie ludzi w ich działaniach na polu kształcenia się przez całe życie i zapewnienie naszym Partnerom wszelkich udogodnień w tym zakresie.

W tym celu świadczymy usługi z zakresu:

  • kształcenia zawodowego osób dorosłych, a w tym: diagnozowanie potrzeb, organizacja szkoleń, monitoring i ewaluacja;
  • przekwalifikowania i reorientacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
  • pośrednictwa pracy;
  • doradztwa zawodowego;
  • badania i analiza rynku pracy;
  • transferu metod edukacyjnych;
  • przygotowania i wdrażania programów mających na celu aktywizację rynku pracy;
  • przygotowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań organizacyjnych negatywne skutki zwolnień grupowych;
  • alternatywnych form zatrudnienia;
  • doradztwo w pozyskiwaniu środków UE.