Administrator systemów komputerowych i grafik komputerowy – zawody z przyszłością

Administrator systemów komputerowych i grafik komputerowy – zawody z przyszłością

Administrator systemów komputerowych i grafik komputerowy – zawody z przyszłością

Administrator systemów komputerowych i grafik komputerowy – zawody z przyszłościąOkres realizacji: 01.03.2017r.-01.05.2018r.BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE

Biuro projektu:

Fundacja „Moda na Warmię i Mazury”

Ługwałd 35, 11-001 Dywity

 

Dane kontaktowe:

tel. 792 230 830

e-mail: olsztyn@szkoleniaunijne.com.pl


Dokumenty rekrutacyjne
 1. REGULAMIN-REKRUTACJI-I-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIEv3.pdf
 2. FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-DO-PROJEKTU.pdf
 3. Umowa_UP.pdf
 4. Oświadczenie_UP.pdf
 5. deklaracja-kor.pdf

Pozostałe dokumenty
 1. TEST-SPRAWDZAJĄCY-WIEDZĘ.docx
 2. Harmonogram_official_www_A25.pdf
 3. Harmonogram_official_www_E13.docx.pdf
Wnioskodawca: BSMART SP. Z O.O.Partner: Fundacja "Moda na Warmię i Mazury"

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

18.08.2017 r. – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił terminy egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2018 (link: http://oke.lomza.pl/images/pliki/w_zawodzie/komunikaty/2017/20170810_Harmonogram_egzaminow_w_2018_r_EGZ_ZAW_pub.pdf)

Egzamin pisemny odbędzie się 11 stycznia 2018 r. (data ostateczna dla obu kwalifikacji)

Egzaminy praktyczne odbędą się w następujących terminach:

 1. Kwalifikacja A.25: 18-20 stycznia 2018 r.
 2. Kwalifikacja E.13: 05-16 lutego 2018 r.

Dokładną godzinę i datę egzaminu praktycznego (mieszczącą się w powyższym zakresie czasowym) oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu poznają Państwo w późniejszym terminie.

Na Państwa e-maile została wysłana deklaracja zgłoszenia na egzamin do uzupełnienia i odesłania – proszę sprawdzić pocztę.

 

14.06.2017 – na Państwa e-maile został wysłany szczegółowy harmonogram zajęć na najbliższy zjazd oraz informacja organizacyjna dla osób spoza Olsztyna.

23.05.2017 – Na stronie umieszczono aktualne harmonogramy ogólne dla kursu E.13 oraz A.25

05.05.2017  – Na stronie, w zakładce dokumenty do pobrania pojawił się szczegółowy plan zjazdu w dniach  06-07 maja dla obu kursów.

24.04.2017 – Uprzejmie informujemy, iż na stronie pojawiła się nowa wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zmianie uległ zapis w punkcie 5.1.a oraz 5.1.b

13.04.2017

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do projektu odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, ul. Artyleryjska 3F, 10-165 Olsztyn:

 • o godz. 9.00 dla uczestników kursu „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”
 • o godz. 11.00 dla uczestników kursu „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Na spotkanie prosimy dostarczyć umowę,  oświadczenie oraz deklarację, podpisane w 2 egzemplarzach.

Po spotkaniu odbędą się pierwsze zajęcia (do godz. 14.15). Uwaga: zajęcia w niedzielę 30.04 zostały odwołane ze względu na długi weekend (będą zrealizowane w innym terminie).

06.04.2017

Uprzejmie informujemy, iż do osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie została wysłana drogą e-mailową informacja dot. wyników rekrutacji. Prosimy o sprawdzenie skrzynki pocztowej, a w przypadku nie otrzymania e-maila – o kontakt telefoniczny. Do osób, które zostały zakwalifikowane do projektu zostały dodatkowo wysłane wzory dokumentów, które będą podpisane z uczestnikami projektu w pierwszym dniu otrzymania wsparcia. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa w osobnym e-mailu.

03.03.2017

Uprzejmie informujemy, iż Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego wyraził zgodę na rozszerzenie obszaru realizacji projektu o miasto Olsztyn. W związku z tym zmianie uległo jedno z kryteriów udziału w projekcie. Nowy, skorygowany regulamin uczestnictwa znajduje się w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

01.03.2017

Ruszyła rekrutacja w ramach projektu! Czas trwania rekrutacji: od 01 marca 2017 r do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, konkurs zamknięty nr: RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/16.

O projekcie

CEL GŁÓWNY: Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych u min. 50 osób dorosłych w wieku 18-64 lata (46%k), zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział w zawodowych kursach kwalifikacyjnych (E.13 i A.25), których nabycie zostanie potwierdzone uzyskanym świadectwem.

OBSZAR REALIZACJI: woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: bartoszycki, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nowomiejski, olsztyński, piski, szczycieński, miasto Olsztyn.
GRUPA DOCELOWA:
– 50 osób (min. 46% kobiet)
– wiek 18-64 lat;
– os. zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, powiatów: bartoszycki, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nowomiejski, olsztyński, piski, szczycieński z wył. osób prowadzących działalność gospodarczą.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2017-01.05.2018

ZADANIA:
1. Kurs zawodowy: „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”
(kwalifikacja A.25)
2. Kurs zawodowy: „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” (kwalifikacja E.13)

Wymagania formalne uczestnictwa

W projekcie może uczestniczyć 50 osób, które spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie:  bartoszyckim, giżyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nowomiejskim, olsztyńskim, piskim, szczycieńskim, mieście Olsztyn- zgodnie z Kodeksem Cywilnym
 • są w wieku 18-64 lata (na dzień przystąpienia do projektu)
 • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach ICT
 • posiadają podstawową wiedzę z obszaru obsługi komputera i Internetu
 • z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą

Działania w projekcie

W projekcie przewidziane są bezpłatne kursy zawodowe realizowane w formie pozaszkolnej, umożliwiające uzyskanie przez uczestnika projektu jednej z dwóch kwalifikacji zawodowych:

 1. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych – Kwalifikacja A.25
 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – Kwalifikacja E.13 w zawodzie Technik Informatyk