Certyfikowane kompetencje komputerowe-woj. zachodniopomorskie

Certyfikowane kompetencje komputerowe-woj. zachodniopomorskie

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

O projekcie

Projekt skierowany jest do 140 os. w wieku 25 lat i więcej, w wieku aktywności zawodowej (w tym pozostających bez pracy), o niskich kwalifikacjach, w tym osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatów: gryfińskiego choszczeńskiego, wałeckiego z gmin należących do Specjalnej Strefy Włączenia. Osoby te z własnej inicjatywy zgłoszą potrzebę podniesienia kompetencji TIK. Podniesienie ww kluczowych kwalifikacji zwiększy ich szansę na rynku pracy, umożliwi dalszą samorealizację i rozwój osobisty. Realizacja  projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowany problemy osób z ww. Obszaru Działania.

Realizacja projektu pozwoli na zdobycie umiejętności TIK, potwierdzenie tego certyfikacją zgodną ze Standardem wymagań dla kompetencji informatycznych, uzupełnienie luki kompetencyjnej, w ramach uczenia się przez całe życie, a przez to ułatwi m.in. osobom potrzebującym znalezienie zatrudnienia/awansu zawodowego, zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu. Nabycie kompetencji TIK w trakcie szkolenia zweryfikowana zostanie egzaminem zewnętrznym i potwierdzone certyfikatem ECDL PROFILE DIGCOMP 0BYWATEL (e-Citizen).
Realizacja projektu w okresie od 01.10.2016r. do 31.12.2017r.

Wymagania formalne uczestnictwa

Objętych wsparciem zostanie 140 osób (70K i 70M) zamieszkałym w województwie zachodniopomorskim z gmin objętych Specjalną Strefą Włączenia z powiatów: gryfińskiego, choszczeńskiego, wałeckiego, tj. gmin: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój, Widuchowo, Pełczyce, Choszczno, Krzęcin, Bierzwnik, Drawno, Recz, Człopa, Tuczno, Mirosławiec, Wałcz (gm wiejsko-miejska).
Grupą docelową stanowią:
-osoby powyżej 25 r.ż. (100% GD) z czego 80% mają stanowić osoby powyżej 50 r.ż.
-osoby o niskich kwalifikacjach (max. ISCED3)
-osoby z niepełnosprawnościami (preferencyjne warunki uczestnictwa – dodatkowe punkty przy rekrutacji)
-osoby zamieszkujące woj. zachodniopomorskie w wymienionych gminach (100%GD).

Działania w projekcie

W ramach projektu uczestnicy otrzymują bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zakończone zewnętrznym egzaminem i potwierdzonym certyfikatem ECDL PROFILE DIGCOMP 0BYWATEL (e-Citizen).