„ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe” – woj. łódzkie

„ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe” – woj. łódzkie

„ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe” – woj. łódzkie

„ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe” – woj. łódzkieŁódź01.08.2019 - 31.01.2021 BEZPŁATNIE

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały, podręczniki oraz catering.


Dokumenty rekrutacyjne
  1. Regulamin-rekrutacji_RPOWL.pdf
  2. Deklaracja_RPOWL.pdf
  3. TEST-WIEDZY-TIK.pdf

Pozostałe dokumenty
  1. HARMONOGRAM-PODSTAWY-7.7z
  2. HARMONOGRAM-ŚREDNIOZAAWANSOWANY-8.7z
Wnioskodawca: BSMART SP. Z O.O BSMART SP. Z O.O

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

04.09.2020

Zajęcia w formie stacjonarnej zostały wznowione. Rekrutacja do projektu dalej aktualna – SĄ WOLNE MIEJSCA!

 

17.03.2020

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w Polsce wszystkie szkolenia w ramach tego projektu zostały zawieszone do odwołania. O wznowieniu zajęć poinformujemy.

 

24.02.2020

REKRUTACJA NADAL TRWA! Zgłoś się na bezpłatny kurs komputerowy organizowany na terenie Łodzi oraz całym województwie łódzkim.

DO WYBORU POZIOM PODSTAWOWY LUB ŚREDNIOZAAWANSOWANY.

Aby zgłosić się na kurs należy zapoznać się z Regulaminem oraz pobrać i wypełnić Deklarację zgłoszeniową. Pliki znajdują się w załącznikach. Prosimy o wysyłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres mailowy: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl

14.10.2019

Nabór na bezpłatne szkolenia komputerowe jest nadal aktualny. Aby zgłosić się na kurs należy zapoznać się
z Regulaminem oraz pobrać i wypełnić Deklarację zgłoszeniową. Pliki znajdują się w załącznikach. Prosimy o wysyłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres mailowy: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl

23.09.2019

Rozpoczęła się rekrutacja ciągła na bezpłatne kursy komputerowe, finansowane ze środków EFS. Sukcesywnie, po zebraniu 10-cio osobowych grup, będziemy uruchamiać szkolenie na terenie województwa łódzkiego.

18.07.2019

Już wkrótce rozpoczniemy rekrutację do nowego projektu: „ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe”

Informacji na temat projektu udzielać będziemy od  połowy sierpnia drogą mailową: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl oraz telefonicznie: 792 230 830.

O projekcie

Projekt realizowany w ramach konkursu: RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/18. Oś priorytetowa: 11- XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Działania: 02 – XI.2 Kształcenie osób dorosłych. Poddziałanie: 01 – XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych.

Cel projektu: Do 31 stycznia 2021 r. nastąpi nabycie kompetencji kluczowych w zakresie ICT, obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji DIGCOMP oraz uzyskanie certyfikatu IC3/IC3 Spark, potwierdzającego kwalifikacje przez min. 324 z 405 osób o niskich kwalifikacjach/303 z 378 osób po 50 roku życia i 389 z 486 osób po 25 roku życia – osób dorosłych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego. Reasumując  projekt pozwoli na nabycie/podniesienie umiejętności komputerowych w minimum 80% Uposażonych poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikacją w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2021 r.

 

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

Grupą docelową  projektu mogą być wyłącznie osoby należące do jednej lub dwóch z poniższych grup:

  • osoby, które ukończyły 50 rok życia;
  • osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim – tj. do poziomu ISCED 3 włącznie

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Zadanie 1

Szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

Zadanie 2

Szkolenia komputerowe na poziomie średnio zaawansowanym

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.