„ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe” – woj. łódzkie

„ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe” – woj. łódzkie

„ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe” – woj. łódzkie

„ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe” – woj. łódzkieŁódź01.08.2019 - 31.01.2021 BEZPŁATNIE

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały, podręczniki oraz catering.


Dokumenty rekrutacyjne
  1. Regulamin-rekrutacji_RPOWL.pdf
  2. Deklaracja_RPOWL.pdf
  3. TEST-WIEDZY-TIK.pdf
Wnioskodawca: BSMART SP. Z O.O BSMART SP. Z O.O

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

14.10.2019

Nabór na bezpłatne szkolenia komputerowe jest nadal aktualny. Aby zgłosić się na kurs należy zapoznać się
z Regulaminem oraz pobrać i wypełnić Deklarację zgłoszeniową. Pliki znajdują się w załącznikach. Prosimy o wysyłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres mailowy: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl

23.09.2019

Rozpoczęła się rekrutacja ciągła na bezpłatne kursy komputerowe, finansowane ze środków EFS. Sukcesywnie, po zebraniu 10-cio osobowych grup, będziemy uruchamiać szkolenie na terenie województwa łódzkiego.

18.07.2019

Już wkrótce rozpoczniemy rekrutację do nowego projektu: „ICT dla każdego – bezpłatne szkolenia komputerowe”

Informacji na temat projektu udzielać będziemy od  połowy sierpnia drogą mailową: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl oraz telefonicznie: 792 230 830.

O projekcie

Projekt realizowany w ramach konkursu: RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/18. Oś priorytetowa: 11- XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Działania: 02 – XI.2 Kształcenie osób dorosłych. Poddziałanie: 01 – XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych.

Cel projektu: Do 31 stycznia 2021 r. nastąpi nabycie kompetencji kluczowych w zakresie ICT, obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji DIGCOMP oraz uzyskanie certyfikatu IC3/IC3 Spark, potwierdzającego kwalifikacje przez min. 324 z 405 osób o niskich kwalifikacjach/303 z 378 osób po 50 roku życia i 389 z 486 osób po 25 roku życia – osób dorosłych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego. Reasumując  projekt pozwoli na nabycie/podniesienie umiejętności komputerowych w minimum 80% Uposażonych poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikacją w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2021 r.

 

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

Grupą docelową  projektu mogą być wyłącznie osoby należące do jednej lub dwóch z poniższych grup:

  • osoby, które ukończyły 50 rok życia;
  • osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim – tj. do poziomu ISCED 3 włącznie

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Zadanie 1

Szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

Zadanie 2

Szkolenia komputerowe na poziomie średnio zaawansowanym

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.