IT i Ty – kwalifikacje przyszłości! – woj. warmińsko-mazurskie

IT i Ty – kwalifikacje przyszłości! – woj. warmińsko-mazurskie

IT i Ty – kwalifikacje przyszłości! – woj. warmińsko-mazurskie

IT i Ty – kwalifikacje przyszłości! – woj. warmińsko-mazurskieOlsztyn01.02.2018-30.06.2019
Dokumenty rekrutacyjne
  1. formularz_zgłoszeniowy_new.pdf
  2. Regulamin-rekrutacji_ver2.pdf
  3. A.25-_-PLAN-ZAJĘĆ-_IREIP_oficiall-2.pdf
  4. SBIT_2019-TERMINARZ-ZJAZDÓW_IREIP-2.pdf
  5. PPA_2019-TERMINARZ-ZJAZDÓW_IREIP-2.pdf
  6. PBD_2019-TERMINARZ-ZJAZDÓW_IREIP-1.pdf
Wnioskodawca: Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości Paweł PęcherskiPartner: BSMART SP. Z O.O.BSMART SP. Z O.O.

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

14.11.2018

Nabór na dodatkowe szkolenia z zakresu Microsoft został zakończony.

 

05.11.2018

Dodatkowy nabór na bezpłatne szkolenia Microsoft dla osób, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „IT i Ty – kwalifikacje przyszłości! – woj. warmińsko-mazurskie”.

Wymagania:

– ukończone 18 lat

– miejsce zam. w woj. warmińsko-mazurskim, w jednym z nast. powiatów: olsztyńskim, szczycieńskim, miasto Olsztyn, mrągowskim, piskim, giżyckim

– z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą

 

Do wyboru udział w jednym z 3 proponowanych szkoleń:

HTML Podstawy programowania aplikacji – 80 h

Podstawy baz danych – 80 h

Specjalista bezpieczeństwa IT – 80h

 

Szkolenia kończą się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu MTA Microsoft.

Udział w szkoleniu, egzamin, poczęstunek oraz podręczniki – bezpłatnie!

Dla osób spoza Olsztyna nocleg!

 

Zajęcia odbywają się w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 3f (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania).

Termin zajęć: styczeń-luty 2019, 4 zjazdy weekendowe (sobota, niedziel) – szczegółowy terminarz wkrótce.

 

Aby zapisać się na szkolenie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i test wiedzy i odesłać mailem na adres: olsztyn@szkoleniaunijne.com.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 792 230 830

 

 

20.03.2018

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Na stronie znajdują się zaktualizowane terminy zajęć na wszystkich kursach.

 

05.03.2018 r.

Zakończyła się rekrutacja na szkolenia Podstawy baz danych oraz HTML 5 Podstawy programowania aplikacji.

Ostatnie wolne miejsca na kwalifikacyjny kurs zawodowy Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych – rekrutacja wydłużona do 20.03.2018 r. Osoby, które się zgłoszą i będą spełniały kryteria zostaną zakwalifikowane na kurs lub wpisane na listę rezerwową.

 

01.02.2018 r.

Ruszyła oficjalna rekrutacja uczestników do projektu. W celu zapisania się na kursy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać go i odesłać skanem na adres: olsztyn@szkoleniaunijne.com.pl.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Oba załączniki znajdują się w zakładce dokumentów do pobrania na niniejszej stronie.

 

22.01.2018

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 01 lutego br. i potrwa do 28 lutego br.

O projekcie

CEL GŁÓWNY: Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych u min. 55 osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział w zawodowym kursie kwalifikacyjnym (w ramach kwalifikacji A.25) i kursach prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych, których nabycie zostanie potwierdzone formalnym certyfikatem, w okresie do 30.06.2019 r.

MIEJSCE REALIZACJI KURSÓW: Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)

GRUPA DOCELOWA: 55 osób dorosłych (min. 50% k), które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego, w jednym z nast. powiatów: olsztyńskim, szczycieńskim, miasto Olsztyn, mrągowskim, piskim, giżyckim – z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2018-30.06.2019

Wymagania formalne uczestnictwa

– wiek 18 lat i więcej (w momencie przystąpienia do projektu)

– przystąpienie do projektu z własnej inicjatywy

– posiadanie miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nauki lub pracy na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego, w jednym z nast. powiatów: olsztyńskim, szczycieńskim, mieście Olsztyn, mrągowskim, piskim, giżyckim

– nie prowadzenie działalności gospodarczej

Działania w projekcie

W projekcie całkowicie BEZPŁATNE:

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”. Czas trwania kursu: 390h/os. Termin: marzec – grudzień 2018. Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend, w tym przerwa wakacyjna.

Każdy uczestnik ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej w ilości 50 godzin.

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępuje do egzaminu państwowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Pozytywny egzamin umożliwia zdobycie państwowego dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji A.25 „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”.

W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia praktycznego, jakie nabywa absolwent kursu.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tym samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich.

 

2. Szkolenie informatyczne „Podstawy programowania aplikacji” (HTML 5 App Development Fundamentals), 80 h/osobę. Termin: czerwiec-wrzesień 2018r. Zajęcia w sobotę i niedzielę, jedno szkolenie = około 4 zjazdów. Po zakończonym szkoleniu Egzamin Microsoft lub równoważny oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji informatycznych.

-Zarządzanie cyklem życiowym aplikacji
– Budowanie interfejsu użytkownika przy użyciu HTML 5
– Formatowanie interfejsu użytkownika przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów
– Kodowanie przy użyciu języka JavaScript

3. Szkolenie informatyczne „Podstawy baz danych” (Database Fundamentals), 80 h/osobę. Termin: czerwiec-wrzesień 2018r. Zajęcia w sobotę i niedzielę, jedno szkolenie = około 4 zjazdów. Po zakończonym szkoleniu Egzamin Microsoft lub równoważny oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji informatycznych.

– Koncepcja bazy danych
– Tworzenie obiektów bazodanowych
– Manipulacja danymi
– Przechowywanie danych
– Administrowanie bazą danych

 

Na wszystkich kursach bezpłatne podręczniki, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz ciepły obiad.