Kompetencje inwestycją w przyszłość – woj. warmińsko-mazurskie

Kompetencje inwestycją w przyszłość – woj. warmińsko-mazurskie

Kompetencje inwestycją w przyszłość – woj. warmińsko-mazurskie

Kompetencje inwestycją w przyszłość – woj. warmińsko-mazurskie01.09.2019 - 31.08.2021BEZPŁATNE
Dokumenty rekrutacyjne
  1. Regulamin-rekrutacji_2.pdf
  2. RPWM-Deklaracja-uczestnictwa-1.pdf
Wnioskodawca: Fundacja Moda na Warmię i MazuryFundacja Moda na Warmię i MazuryPartner: BsmartBsmart

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

12.05.2021

Rekrutacja do projektu dalej aktualna! Pozostały ostatnie wolne miejsca!!!  Zachęcamy do zgłaszania się poprzez maila: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu 531388859 lub 792230830.

03.03.2020

Nabór na kursy komputerowe trwa nadal!

Aby zgłosić się na kurs należy zapoznać się z Regulaminem oraz pobrać i wypełnić Deklarację zgłoszeniową. Pliki znajdują się w załącznikach. Prosimy o wysyłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres mailowy: olsztyn@szkoleniaunijne.com.pl

14.10.2019

Nabór na bezpłatne kursy języka angielskiego został zakończony. Zachęcamy do zgłaszania się na bezpłatne kursy komputerowe, na które nabór nadal trwa. Aby zgłosić się na kurs należy zapoznać się z Regulaminem oraz pobrać i wypełnić Deklarację zgłoszeniową. Pliki znajdują się w załącznikach. Prosimy o wysyłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres mailowy: olsztyn@szkoleniaunijne.com.pl

01.09.2019

Ruszyła rekrutacja ciągła uczestników do projektu w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Osoba spełniająca kryteria (wymagania zostaną podane w Regulaminie oraz na niniejszej stronie) może zgłosić się na jeden z następujących kursów:

  • Szkolenie z języka angielskiego wraz z certyfikacją – 120 h
  • Szkolenie z zakresu ICT wraz z certyfikacją – 80 h

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać go i odesłać skanem na adres e-mail: olsztyn@szkoleniaunijne.com.pl.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Oba załączniki znajdują się w zakładce dokumentów do pobrania na niniejszej stronie.

Więcej informacji udzielamy telefonicznie 792 230 830.

O projekcie

CEL GŁÓWNY: Nabycie lub podniesienie kompetencji/kwalifikacji w obszarze językowym (język angielski) lub ICT przez minimum 80% spośród 180 osób dorosłych (99 kobiet, 81 mężczyzn), uczących się, pracujących lub zamieszkujących ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatów: miasto Olsztyn, olsztyńskiego, nidzickiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego oraz ostródzkiego.

MIEJSCE REALIZACJI: na obszarze powiatów: miasto Olsztyn, olsztyńskiego, nidzickiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego oraz ostródzkiego.

GRUPA DOCELOWA: osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. 

OCENA PUNKTOWA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH:

  • wykształcenie: wyższe – 2 pkt, ponadgimnazjalne – 6 pkt, podstawowe – 8 pkt, niższe niż podstawowe – 10 pkt
  • wiek: powyżej 50 rż. do 74 rż. – 10 pkt, od 25 do 50 rż. – 8 pkt, od 18 do 24 rż. – 4 pkt

Wymagania formalne uczestnictwa

– wiek 25 lat i więcej (w momencie przystąpienia do projektu)

– przystąpienie do projektu z własnej inicjatywy;

– posiadanie miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nauki lub pracy na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego;

– nie prowadzenie działalności gospodarczej;

Działania w projekcie

W projekcie są całkowicie BEZPŁATNE KURSY oraz podręczniki, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa.