Kompetencje inwestycją w przyszłość – woj. warmińsko-mazurskie

Kompetencje inwestycją w przyszłość – woj. warmińsko-mazurskie

Kompetencje inwestycją w przyszłość – woj. warmińsko-mazurskie

Kompetencje inwestycją w przyszłość – woj. warmińsko-mazurskie01.09.2019 - 31.08.2020BEZPŁATNE
Dokumenty rekrutacyjne
  1. RPWM-Regulamin-rekrutacji.pdf
  2. RPWM-Deklaracja-uczestnictwa-1.pdf
Wnioskodawca: Fundacja Moda na Warmię i MazuryFundacja Moda na Warmię i MazuryPartner: BsmartBsmart

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

14.10.2019

Nabór na bezpłatne kursy języka angielskiego został zakończony. Zachęcamy do zgłaszania się na bezpłatne kursy komputerowe, na które nabór nadal trwa. Aby zgłosić się na kurs należy zapoznać się z Regulaminem oraz pobrać i wypełnić Deklarację zgłoszeniową. Pliki znajdują się w załącznikach. Prosimy o wysyłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres mailowy: olsztyn@szkoleniaunijne.com.pl

01.09.2019

Ruszyła rekrutacja ciągła uczestników do projektu w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Osoba spełniająca kryteria (wymagania zostaną podane w Regulaminie oraz na niniejszej stronie) może zgłosić się na jeden z następujących kursów:

  • Szkolenie z języka angielskiego wraz z certyfikacją – 120 h
  • Szkolenie z zakresu ICT wraz z certyfikacją – 80 h

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać go i odesłać skanem na adres e-mail: olsztyn@szkoleniaunijne.com.pl.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Oba załączniki znajdują się w zakładce dokumentów do pobrania na niniejszej stronie.

Więcej informacji udzielamy telefonicznie 792 230 830.

O projekcie

CEL GŁÓWNY: Nabycie lub podniesienie kompetencji/kwalifikacji w obszarze językowym (język angielski) lub ICT przez minimum 80% spośród 180 osób dorosłych (99 kobiet, 81 mężczyzn), uczących się, pracujących lub zamieszkujących ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatów: miasto Olsztyn, olsztyńskiego, nidzickiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego oraz ostródzkiego.

MIEJSCE REALIZACJI: na obszarze powiatów: miasto Olsztyn, olsztyńskiego, nidzickiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego oraz ostródzkiego.

GRUPA DOCELOWA: osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. 

OCENA PUNKTOWA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH:

  • wykształcenie: wyższe – 2 pkt, ponadgimnazjalne – 6 pkt, podstawowe – 8 pkt, niższe niż podstawowe – 10 pkt
  • wiek: powyżej 50 rż. do 74 rż. – 10 pkt, od 25 do 50 rż. – 8 pkt, od 18 do 24 rż. – 4 pkt

Wymagania formalne uczestnictwa

– wiek 25 lat i więcej (w momencie przystąpienia do projektu)

– przystąpienie do projektu z własnej inicjatywy;

– posiadanie miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nauki lub pracy na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego;

– nie prowadzenie działalności gospodarczej;

Działania w projekcie

W projekcie są całkowicie BEZPŁATNE KURSY oraz podręczniki, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa.