KOMputerowe KOMpetencje! – woj. wielkopolskie

KOMputerowe KOMpetencje! – woj. wielkopolskie


Biuro Projektu:
ul. Bydgoska 190, 64-921 Piła
Dane do kontaktu:
E-mail: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl
Telefon: 792 230 830

Wnioskodawca: INTACTO Grzegorz Anyszko

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy wśród min. 140 osób dorosłych (w tym min. 60% kobiet) znajdujących się w niekorzystnym położeniu na rynku pracy w wieku 25-67 lat, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie woj. wielkopolskiego na terenie subregionu  zgodnie z przepisami KC. Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Wymagania formalne uczestnictwa

W projekcie mogą uczestniczyć 140 osób fizycznych spełniających łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

 • z własnej inicjatywy zgłaszające potrzebę podniesienia kompetencji;
 • osoby w wieku 25-67 rok życia;
 • wykształceniem maksymalnie średnim (w tym również podstawowym, zawodowym),
 • zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego na terenie subregionu pilskiego;
 • korzystające w pełni z praw publicznych i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba deklaruje uczestnictwo w Projekcie i przystąpienie do egzaminu, wypełniając i podpisując Umowę wraz z jej załącznikami:

 • formularz danych osobowych – załącznik nr 1
 • oświadczenie uczestnika projektu– załącznik nr 2,
 • deklaracja udziału w projekcie oraz kwalifikowalność uczestnika– załącznik nr 3
 • oświadczenie o statusie osoby pozostającej bez zatrudnienia
 • test weryfikujący kompetencję TIK
 • wszelkie inne dokumenty przedłożone przez Organizatora, a potrzebne do prawidłowego zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie.