Komputerowe vademecum dla każdego! – woj. opolskie

Komputerowe vademecum dla każdego! – woj. opolskie

Komputerowe vademecum dla każdego! – woj. opolskie

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

O projekcie

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji komputerowych z zakresu ECDL Profile Digcomp 14 przez 192 os. dorosłych w wieku 18 lat i więcej zamieszkałych w woj.
opolskim poprzez udział w kursach komputerowych oraz egzaminie zewnętrznym potwierdzającym zdobycie kompetencji TIK w okresie. Projekt skierowany jest do 192 os.
osób zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych w wieku 18 lat i więcej zamieszkujących woj. opolskie. W ramach projektu realizowane będą kursy komputerowe ECDL Digcomp wraz z procesem egzaminacyjnym i certyfikacji. Kurs w wymiarze 72h składać się będzie z 5 modułów:

  • Podstawy pracy z komputerem
  • Podstawy pracy w sieci
  • Przetwarzanie tekstów
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Rozwiązywanie problemów

Program kursów jest zgodny ze standardem cyfrowym DIGCOMP. Każdy uczestnik z grupy szkoleniowej liczącej 12 osób po zakończeniu szkolenia przystępuje do egzaminów cząstkowych. Proces certyfikacji umożliwia uzyskanie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych ECDL (zgodnych z DIGCOMP).

Wymagania formalne uczestnictwa

Projekt skierowany jest do 192 os. osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego
zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych w wieku 18 lat i więcej zamieszkujących woj. opolskie w tym:
-min. 70% uczestników to osoby zamieszkujące na terenach wiejskich
-min. 60% uczestników to osoby o niskich kwalifikacjach (maks. ISCED 3)
-min. 20% uczestników to osoby 50+
-min. 20% uczestników to osoby z niepełnosprawnościami