Kwalifikacje dla branży IT – nauka dziś, praca jutro! – woj. warmińsko-mazurskie

Kwalifikacje dla branży IT – nauka dziś, praca jutro! – woj. warmińsko-mazurskie

Kwalifikacje dla branży IT – nauka dziś, praca jutro! – woj. warmińsko-mazurskie

Kwalifikacje dla branży IT – nauka dziś, praca jutro! – woj. warmińsko-mazurskieOlsztyn01.03.2018-31.05.2019
Pozostałe dokumenty
  1. A.25-BSMART-TERMINARZ-2.pdf
  2. E.14-BSMART-TERMINARZ-1.pdf
  3. SB_BSMART-TERMINARZ-1.pdf
  4. TO_BSMART-TERMINARZ-1.pdf
Wnioskodawca: BSMART SP. Z O.O.BSMART SP. Z O.O.Partner: Fundacja "Moda na Warmię i Mazury"

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

17.04.2018

Rekrutacja do projektu została zakończona. Rozpoczynamy zajęcia.

 

11.04.2018

Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych została zakończona. Obecnie trwają zapisy na listę rezerwową.

 

07.03.2018

Trwa rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

W związku z wyczerpaniem limitu miejsc rekrutacja na szkolenie Tester Oprogramowania i Specjalista bezpieczeństwa IT oraz na kurs zawodowy Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  została zakończona. Obecnie trwa ocena otrzymanych formularzy zgłoszeniowych. Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs zostanie wysłana do zgłoszonych osób do dnia 31 marca br.

 

01.03.2018

Ruszyła oficjalna rekrutacja uczestników do projektu. Osoba spełniająca kryteria (wymagania) podane w Regulaminie oraz na niniejszej stronie może zgłosić się na jeden lub więcej z następujących kursów (opisanych dalej na stronie):

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” – 390 h
  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” – 450 h
  • Szkolenie informatyczne „Tester oprogramowania” (Software Testing Fundamentals) – 80 h
  • Szkolenie informatyczne „Specjalista bezpieczeństwa IT” (Security Fundamentals) – 80 h

W celu zapisania się na kurs/kursy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać go i odesłać skanem na adres e-mail: olsztyn@szkoleniaunijne.com.pl.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Oba załączniki znajdują się w zakładce dokumentów do pobrania na niniejszej stronie.

 

22.02.2018

Rekrutacja do projektu ruszy 01 marca br.

O projekcie

CEL GŁÓWNY:  Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych u min. 50 osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział w zawodowych kursach kwalifikacyjnych (w ramach kwalifikacji E.14 i A.25) i kursach prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych, których nabycie zostanie potwierdzone formalnym certyfikatem, w okresie do 31.05.2019 r.

MIEJSCE REALIZACJI: Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

GRUPA DOCELOWA: osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wymagania formalne uczestnictwa

– wiek 18 lat i więcej (w momencie przystąpienia do projektu)

– przystąpienie do projektu z własnej inicjatywy;

– posiadanie miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nauki lub pracy na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego;

– nie prowadzenie działalności gospodarczej;

Działania w projekcie

W projekcie całkowicie BEZPŁATNE KURSY (do wyboru jeden lub więcej):

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami”, w tym praktyka zawodowa 128h/osobę. Czas trwania kursu: 450h/os. Zajęcia w soboty i niedziele, w okresie marzec – grudzień 2018 r. Po zakończonym kursie egzamin zawodowy w OKE (I-II.2019 r.). Efekty kształcenia dla tej kwalifikacji znajdują się w zakładce Pozostałe dokumenty.

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”, w tym praktyka zawodowa 50h/osobę.  Czas trwania kursu: 390h/os. Zajęcia w soboty i niedziele, w okresie marzec 2018 – grudzień 2018 r. Po zakończonym kursie egzamin zawodowy w OKE (I-II.2019 r.). Efekty kształcenia dla tej kwalifikacji znajdują się w zakładce Pozostałe dokumenty.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tym samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich

3. Szkolenie informatyczne „Tester oprogramowania” (Software Testing Fundamentals), 80 h/osobę. Zajęcia w soboty i niedziele, cykl około 4 zjazdów. Po zakończonym szkoleniu Egzamin Microsoft lub równoważny.

– Podstawy testowania
– Metodologia testów
– Tworzenie testów oprogramowania
– Zarządzanie projektami testowania oprogramowania
– Obsługa błędów
– Automatyzacja testów oprogramowania.

4. Szkolenie informatyczne „Specjalista bezpieczeństwa IT” (Security Fundamentals), 80 h/osobę. Zajęcia w soboty i niedziele, cykl około 4 zjazdów. Po zakończonym szkoleniu Egzamin Microsoft lub równoważny.

– Warstwy zabezpieczeń
– Oprogramowanie Windows Server jako strategia obronna firmy
– Zabezpieczenia systemu Windows Server
– Kontrola komunikacji z internetem
– Zabezpieczenia systemu operacyjnego

Na wszystkich kursach bezpłatne podręczniki, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz ciepły obiad, nocleg dla osób z terenów oddalonych od Olsztyna o 50 km i więcej.