„Nauka dziś, praca jutro!” – woj. łódzkie

„Nauka dziś, praca jutro!” – woj. łódzkie

„Nauka dziś, praca jutro!” – woj. łódzkie

„Nauka dziś, praca jutro!” – woj. łódzkieŁódź01.09.2018-30.09.2020BEZPŁATNIE

W ramach projektu uczestnicy otrzymują bezpłatnie kursy, egzamin, podręczniki, materiały pomocowe (teczka, notes, długopis,),  ciepły obiad.


Dokumenty rekrutacyjne
  1. REGULAMIN-REKRUTACJI-1.pdf
  2. FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-2.pdf
  3. TERMINARZ-ZJAZDÓW_A30-.pdf
  4. TERMINARZ-ZJAZDÓW-A.27-IREiP-Łódź.pdf
  5. TERMINARZ-ZJAZDÓW_A36-Sieradz-2.pdf
  6. TERMINARZ-ZJAZDÓW-A36-Rachunkowość-GR.-1-Łódź.pdf
  7. TERMINARZ-ZJAZDÓW-A.36-Rachunkowość-GR.-2-Łódź-.pdf

Pozostałe dokumenty
  1. A.27-Efekty-kształcenia.pdf
  2. A.30-Efekty-kształcenia.pdf
  3. A.36-Efekty-kształcenia.pdf
Wnioskodawca: Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości Paweł Pęcherski

Aktualności

Szanowni Państwo w  w drugiej połowie czerwca planowane są egzaminy zawodowe. W sprawie egzaminów będziemy się z Państwem kontaktować.

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

12.02.2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI CZERWIEC/LIPIEC 2020:

Osoby, które nie były obecne na egzaminie w sesji styczeń/luty 2020, na jednej lub obu częściach egzaminu, zobowiązane są do wypełnienia na nowo deklaracji do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Deklaracje oraz oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego należy maksymalnie do 22.02.2020r. wysłać na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

ul. Praussa 4

90-001 Łódź

Wszelkie informacje zostały do Państwa wysłane poprzez smsy oraz mailowo, na podane przez Państwa dane w formularzach zgłoszeniowych (Załącznik 3b).

Deklaracje możecie Państwo przesłać także w oryginale do biura:

IREiP Paweł Pęcherski

ul. Senna 42

70-893 Szczecin

 

 

 

Kontakt:

Wioletta Hebrowska

kom. 730 960 850

w.hebrowska@ireip.pl

 

Rekrutacja do projektu zakończona. Rozpoczęto realizację kursów.

 

14.11.2018

Zgodnie z Regulaminem projektu rekrutacja zostaje wydłużona do dnia 26 listopada br.

 

22.10.2018

Ruszyła rekrutacja do projektu.

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, wysłać skan na adres mailowy: lodz@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja potrwa do 12 listopada br.

Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 12 listopada br. informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela pani Anna Jurzysta: tel. 531 388 859, e-mail: lodz@szkoleniaunijne.com.pl.

 

17.09.2018

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w połowie października br.

O projekcie

Projekt realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

Cel projektu: Do 30 września 2020 r. nastąpi wzrost efektywności kształcenia zawodowego w obszarze obsługi finansów, logistyki i reklamy w woj. łódzkim i jego dopasowanie do wymogów rynku pracy, zwiększające szanse na zatrudnienie wśród min 66 osób dorosłych, poprzez udział tych osób w kkz, zakończonych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

– ukończone 18 lat (w dniu przystąpienia do projektu)

– osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. łódzkiego

 

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Prowadzenie rachunkowości” (kwalifikacja A.36) – efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

Ilość godzin: 520 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: XI.2018-XII.2019, egzamin zawodowy w I-II/2020

Praktyka: 125 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (LOGISTYK), kwalifikacja A.30 efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

Ilość godzin: 515 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: XI.2018-XII.2019, egzamin zawodowy w I-II/2020

Praktyka: 65 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy ” Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej” (kwalifikacja A.27) efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

Ilość godzin: 600 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: XI.2018-XII.2019, egzamin zawodowy w I-II/2020

Praktyka: 96 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich