Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Technikum Informatycznym w Centrum Edukacji Zdroje – woj. zachodniopomorskie

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Technikum Informatycznym w Centrum Edukacji Zdroje – woj. zachodniopomorskie

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

15.01.2018r. – Spotkanie informacyjne dla uczniów chcących uczestniczyć w stażu zawodowym w trakcie ferii

01.12.2017r. – 31.01.2018r. – Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Doradztwo zawodowe i edukacyjne w tym ocena indywidualnych potrzeb i możliwości poprzez realizację testów; indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; opracowanie Indywidualnego Planu Działania

31.11.2017r. – Zakończenie naboru
Zgodnie z komunikatami przekazywanymi uczniom organizowane są Technikum spotkania informacyjne w ramach, których udzielane są informacje o przewidywanych w ramach projektu działaniach i formach wsparcia.

05.09.2017r. – 31.11.2017r. – Rozpoczęcie spotkań informacyjnych
Rozpoczęcie cyklu spotkań informacyjnych o działaniach i formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu. Terminy spotkań przekazywane oraz nr sali przekazywane są w komunikatach.

01.09.2017r. – Rozpoczęcie naboru w ramach projektu
W trakcie uroczystości związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Pani Dyrektor Danuta Langowska oraz Marek Biernat Prezes Zarządu BSMART, oficjalnie poinformowali uczniów, nauczycieli oraz przybyłych gości o rozpoczęciu wspólnie realizowanego projektu „Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Technikum Informatycznym w Centrum Edukacji Zdroje

O projekcie

Projekt realizowany w ramach Działania RPZP.08.06.00 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób  dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Cel projektu: do 31.03.2019 r. wzrośnie efektywność kształcenia zawodowego w klasach o profilu informatycznym Technikum Zawodowego Zdroje i jego dostosowanie do wymogów rynku pracy w woj. zachodniopomorskim, zwiększające szanse na zatrudnienie wśród min. 40 uczniów TZZ, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego, zgodnie z przepisami KC.

Biuro projektu:
Danuta Langowska Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15
70-761 Szczecin
sekretariat(at)zdroje.edu.pl
91 461 33 03

Punkt informacyjny:
BSMART sp. z o.o.
ul. Mariacka 10a/2
70-546 Szczecin
biuro(at)bsmart.com.pl

Wymagania formalne uczestnictwa

Projekt skierowany jest do 40 uczniów Technikum Informatycznego przy Centrum Edukacji Zdroje o specjalności technik-informatyk, którzy z własnej inicjatywy przystępują do projektu. Uczestnicy zamieszkują lub uczą się na terenie woj. zachodniopomorskiego zgodnie z KC. Uczestnikami szkoleń oraz kursów zawodowych w ramach klasy patronackiej jest 16 uczniów będących uczestnikiem projektu, którzy ukończyli 18 lat.

Działania w projekcie

W ramach projektu przewidziano następujące działania:
– Doradztwo zawodowe i edukacyjne w tym ocena indywidualnych potrzeb i możliwości poprzez: realizację testów psychometrycznych; indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; opracowanie Indywidualnego Planu Działania
– Staże zawodowe w wymiarze 150 h dla każdego uczestnika projektu
– Utworzenie klasy patronackiej, w ramach której przeprowadzone zostaną szkolenia zawodowe dla 16 uczestników projektu przygotowujące m.in. do egzaminów Microsoft Technonology Assosiate oraz wizyty przedmiotowe w firmie
– Doposażenie pracowni komputerowej w tym m.in. zakup serwera do wirtualizacji wraz z urządzeniami sieciowymi i UPS oraz doposażenie stacji roboczych w dysk SSD oraz pamięć RAM
– Stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów