„Z impetem do branży IT!” – woj. zachodniopomorskie

„Z impetem do branży IT!” – woj. zachodniopomorskie

„Z impetem do branży IT!” – woj. zachodniopomorskie

„Z impetem do branży IT!” – woj. zachodniopomorskieSzczecin, Mariacka 10A/210.09.2018-30.09.2019BEZPŁATNIE

W ramach projektu uczestnicy otrzymują bezpłatnie kursy, egzamin, podręczniki, materiały pomocowe (teczka, notes, długopis,pendrive), przerwę kawową i obiad.


Dokumenty rekrutacyjne
  1. REGULAMIN-PROEKTU-Z-IMPETEM-DO-BRANŻY-IT.pdf
  2. FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-1.pdf
  3. TEST.pdf
  4. TERMINARZ-ZJAZDÓW-PBD2-Białogard.pdf

Pozostałe dokumenty
  1. TERMINARZ-ZJAZDÓW-E.13-SZCZECIN.doc
  2. TERMINARZ-ZJAZDÓW-SB-GRUPA-1-i-2-SZCZECINn.doc
  3. TERMINARZ-ZJAZDÓW-PPA-GRUPA-1-i-2.doc
  4. TERMINARZ-ZJAZDÓW-PBD-Szczecin-2-1.doc
  5. TERMINARZ-ZJAZDÓW-PPA-I-PBD-BIAŁOGARD.doc

Zapytania ofertowe
  1. TERMINARZ-ZJAZDÓW-PBD-BIAŁOGARD-gr.2.doc
Wnioskodawca: INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAWEŁ PĘCHERSKI

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

 

08.11.2018

Rekrutacja do projektu została zakończona.

 

31.10.2018 r.

Zakończyła się rekrutacja na szkolenia Microsoft.

Nadal trwa rekrutacja na ostatnie wolne miejsca oraz listę rezerwową – kurs Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami, zapraszamy!

30.09.2019

Realizacja projektu przedłużona do końca roku 2019.

 

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I TEST. W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji, terminarz zjazdów oraz program kursów.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i TEST, wysłać skan na adres mailowy: szczecin@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja potrwa do 10 października br.

Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 10 października br. informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela asystent kierownika projektu: tel. 531 388 859, e-mail: szczecin@szkoleniaunijne.com.pl

O projekcie

Projekt realizowany w ramach Działania RPZP.08.06.00 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób  dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Cel projektu: Do 30 września 2019 r. nastąpi wzrost efektywności kształcenia zawodowego w obszarze IT w woj. zachodniopomorskim i jego dopasowanie do wymogów rynku pracy, zwiększające szanse na zatrudnienie wśród min. 41 osób dorosłych, poprzez organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkolenia informatycznego dla 51 osób, zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

 

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

– ukończone 18 lat (w dniu przystąpienia do projektu)

– osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. zachodniopomorskiego

 

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13) – program ogólny i efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

Ilość godzin: 372 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: X.2018-V.2019, egzamin zawodowy w VI.2019

Praktyka: 60 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy E.13 jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

 

Szkolenie „HTML Podstawy programowania ” przygotowujące do egzaminu Microsoft

Ilość godzin: 80 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, 4 weekendy

Termin kursu: X.2018-XII.2018, egzamin Microsoft w XII.2018

 

Szkolenie „Podstawy baz danych (Database Fundamentals)” przygotowujące do egzaminu Microsoft

Ilość godzin: 80 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, 4 weekendy

Termin kursu: X.2018-XII.2018, egzamin Microsoft w XII.2018

 

Szkolenie „Specjalista bezpieczeństwa IT” przygotowujące do egzaminu Microsoft

Ilość godzin: 80 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, 4 weekendy

Termin kursu: X.2018-XII.2018, egzamin Microsoft w XII.2018