„Z IT na Ty – kwalifikacje przyszłości!” – woj. łódzkie

„Z IT na Ty – kwalifikacje przyszłości!” – woj. łódzkie

„Z IT na Ty – kwalifikacje przyszłości!” – woj. łódzkie

„Z IT na Ty – kwalifikacje przyszłości!” – woj. łódzkieŁodź01.11.2018-30.09.2020BEZPŁATNIE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich


Dokumenty rekrutacyjne
  1. FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-2.pdf
  2. TEST-1.pdf
  3. REGULAMIN-REKRUTACJI-zmiana2.pdf
  4. E.14-program-i-efekty-kształcenia.pdf
  5. A.25-program-i-efekty-kształcenia.pdf
  6. Terminarz-kursu-E.14-Programista-GRUPA-1-BSMART.pdf
  7. Terminarz-kursu-A.25-1-2-Grafik.pdf
  8. Terminarz-kursu-E.14-Programista-GRUPA-3-i-4-BSMART-1.pdf
  9. Terminarz-kursu-E.14-Programista-GRUPA-2-BSMART.pdf
Wnioskodawca: BSMART SP. Z O.O.BSMART SP. Z O.O.

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecinP

Projekt zakończony

12.02.2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI CZERWIEC/LIPIEC 2020:

Osoby, które nie były obecne na egzaminie w sesji styczeń/luty 2020, na jednej lub obu częściach egzaminu, zobowiązane są do wypełnienia na nowo deklaracji do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Deklaracje oraz oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego należy maksymalnie do 22.02.2020r. wysłać na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

ul. Praussa 4

90-001 Łódź

Wszelkie informacje zostały do Państwa wysłane poprzez smsy oraz mailowo, na podane przez Państwa dane w formularzach zgłoszeniowych (Załącznik 3b).

Deklaracje możecie Państwo przesłać także w oryginale do biura:

Bsmart Sp z o.o.

ul. Mariacka 10a/2

70-546 Szczecin

 

03.07.2019 r.

W związku ze zmianą adresu biura projektu na stronie został umieszczony zmieniony Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

 

18.03.2019 r.

Rekrutacja została zakończona, ruszyły pierwsze zajęcia na kursach!


28.02.2019

Obecnie trwa nabór na listę rezerwową.

Spotkanie organizacyjne dla pierwszych dwóch grup kursu E.14 oraz dla grup A.25 zostanie zorganizowane w dniu 02 marca 2019 r.

 

31.12.2018

Rekrutacja zostaje wydłużona do dnia 31 stycznia 2019r. Zapraszamy!

 

05.11.2018

Ruszyła rekrutacja do projektu.

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i TEST WIEDZY. W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, TEST i wysłać skan na adres mailowy: lodz@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja potrwa do 31 grudnia br.

Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 31 grudnia br. informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela pani Anna Jurzysta: tel. 531 388 859, e-mail: lodz@szkoleniaunijne.com.pl.

O projekcie

Projekt realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

 

Cel projektu: Do 30 września 2020 r. nastąpi wzrost efektywności kształcenia zawodowego w obszarze IT w woj. łódzkim, powiatach: miasto Łódź, opoczyńskim, radomszczańskim i jego dopasowanie do wymogów rynku pracy, zwiększające szanse na zatrudnienie wśród min 72 osób dorosłych, poprzez udział tych osób w kkz, zakończonych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

 

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

– ukończone 18 lat (w dniu przystąpienia do projektu)

– osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. łódzkiego

– wynik testu IT min. 60%

 

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (kwalifikacja E.14) – program ogólny i efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

Ilość godzin: 455 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: II/2019 – XII.2019, egzamin zawodowy w I.2020

Praktyka: 60 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

 

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (kwalifikacja A.25) – program ogólny i efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

Ilość godzin: 390 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: II/2019 – XII.2019, egzamin zawodowy w I.2020

Praktyka: 60 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.