„Z IT na Ty – nauka dziś, praca jutro!” – woj. zachodniopomorskie

„Z IT na Ty – nauka dziś, praca jutro!” – woj. zachodniopomorskie

„Z IT na Ty – nauka dziś, praca jutro!” – woj. zachodniopomorskie

„Z IT na Ty – nauka dziś, praca jutro!” – woj. zachodniopomorskieSzczecin, Mariacka 10A15.09.2018-30.09.2019BEZPŁATNIE

W ramach projektu uczestnicy otrzymują bezpłatnie kursy, egzamin, podręczniki, materiały pomocowe (teczka, notes, długopis,), przerwę kawową i ciepły obiad.


Dokumenty rekrutacyjne
  1. REGULAMIN-REKRUTACJI-I-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIE-wydłużenie-2.pdf
  2. FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY.pdf
  3. TEST-WIEDZY.pdf
  4. SPECJALISTA-BEZPIECZEŃSTWA-IT.pdf
  5. TERMINARZ-ZJAZDÓW-SB2-BIAŁOGARD.pdf

Pozostałe dokumenty
  1. A25-TERMINARZ-1.pdf
  2. E.14-GRUPA-1-TERMINARZ-1.pdf
  3. E.14-GRUPA-2-TERMINARZ-1.pdf
  4. SPECJALISTA-BEZPIECZEŃSTWA-IT_TERMINARZ.pdf
  5. TERMINARZ-ZJAZDÓW-SB-BIAŁOGARD.doc
Wnioskodawca: BSMART SP. Z O.O.BSMART SP. Z O.O.

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

18.02.2019

Rekrutacja na szkolenie Specjalista bezpieczeństwa IT została zakończona. W dniu dzisiejszym zostaną wysłane do wszystkich zgłoszonych osób informacje o wynikach rekrutacji.

01.02.2019

Rekrutacja uczestników na kursy Specjalista bezpieczeństwa IT  trwa.

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I TEST. W zakładce Pozostałe dokumenty znajduje się program kursu i terminarz zajęć.

W celu zgłoszenia się na kurs należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i TEST, wysłać skan na adres mailowy: szczecin@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja potrwa do 15 lutego br.

Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 15 lutego br. informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela pani Anna Jurzysta: tel. 531 388 859, e-mail: szczecin@szkoleniaunijne.com.pl.

 

08.11.2018

Rekrutacja na kursy E.14 i A.25 u została zakończona.

 

31.10.2018

Nadal trwa rekrutacja na ostatnie wolne miejsca oraz listę rezerwową – kurs Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, zapraszamy!

 

29.10.2018 r.

W ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyboru realizatora usług trenerskich na kursie E.14 wybrany został: Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości Paweł Pęcherski.

 

17.09.2018 r.

Rekrutacja uczestników do projektu została rozpoczęta.

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I TEST. W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji, terminarz zjazdów oraz program kursów.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i TEST, wysłać skan na adres mailowy: szczecin@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja potrwa do 10 października br.

Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają po 10 października br. informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela asystent kierownika projektu, pani Anna Jurzysta: tel. 531 388 859, e-mail: szczecin@szkoleniaunijne.com.pl

O projekcie

Projekt realizowany w ramach Działania RPZP.08.06.00 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób  dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Cel projektu: Cel projektu: Do 30 września 2019 r. nastąpi wzrost efektywności kształcenia zawodowego w obszarze IT w woj. zachodniopomorskim i jego dopasowanie do wymogów rynku pracy, zwiększające szanse na zatrudnienie wśród min. 48 osób dorosłych, poprzez organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkolenia informatycznego dla 60 osób, zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

– ukończone 18 lat (w dniu przystąpienia do projektu)

– osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. zachodniopomorskiego

 

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (kwalifikacja E.14) – program ogólny i efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

Ilość godzin: 455 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: X.2018-V.2019, egzamin zawodowy w VI.2019

Praktyka: 60 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

 

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (kwalifikacja A.25) – program ogólny i efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

 

Ilość godzin: 390 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursu: X.2018-V.2019, egzamin zawodowy w VI.2019

Praktyka: 50 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

 

Szkolenie „Specjalista bezpieczeństwa IT” przygotowujące do egzaminu Microsoft

Ilość godzin: 80 h/osobę

Zajęcia w sobotę i niedzielę, 4 weekendy

Termin kursu: X.2018-XII.2018, egzamin Microsoft w XII.2018

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich