Z komputerem mi na rękę! – woj. dolnośląskie

Z komputerem mi na rękę! – woj. dolnośląskie

Z komputerem mi na rękę! – woj. dolnośląskie

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy wśród min. 117 osób dorosłych (w tym min. 50% kobiet) znajdujących się w niekorzystnym położeniu na rynku pracy, które ukończyły 50 rok życia (100 % Grupy Docelowej), zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie woj. dolnośląskiego (powiat: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki) zgodnie z przepisami KC. Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Wymagania formalne uczestnictwa

W projekcie mogą uczestniczyć 130 osób fizycznych spełniających łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

  • z własnej inicjatywy zgłaszające potrzebę podniesienia kompetencji;
  • ukończony 50 rok życia;
  • zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego (powiat: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki;
  • korzystające w pełni z praw publicznych i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba deklaruje uczestnictwo w Projekcie i przystąpienie do egzaminu, wypełniając i podpisując Umowę wraz z jej załącznikami:

  • formularz danych osobowych – załącznik nr 1
  • oświadczenie uczestnika projektu– załącznik nr 2,
  • deklaracja udziału w projekcie oraz kwalifikowalność uczestnika– załącznik nr 3
  • oświadczenie o statusie osoby pozostającej bez zatrudnienia
  • test weryfikujący kompetencję TIK,
  • oraz wszelkie inne dokumenty przedłożone przez Organizatora, a potrzebne do prawidłowego zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie.