Zdobądź z nami kwalifikacje IT! – woj. pomorskie

Zdobądź z nami kwalifikacje IT! – woj. pomorskie

Zdobądź z nami kwalifikacje IT! – woj. pomorskie

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

 

03.03.2020

Nabór i kursy w ramach projektu zostały ZAKOŃCZONE!

 

02.12.2019

Ponawiamy nabór na szkolenia zakończone certyfikatami Microsoft Technology Associate. Nabór będzie trwał do końca roku 2019.

W celu zgłoszenia się na kurs należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, wysłać skan na adres mailowy: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl

Microsoft Technology Associate:

 • HTML5 App Development
 • Database Fundamentals
 • Windows Server Fundamentals
 • JAVA

 

30.11.2019

Nabór na szkolenia komputerowe zakończony certyfikatami IC3 został zakończony.

13.05.2019

Zachęcamy do zgłaszania się na szkolenia komputerowe zakończone certyfikatami: IC3 oraz Microsoft Technology Associate.

Microsoft Technology Associate:

 • HTML5 App Development
 • Database Fundamentals
 • Windows Server Fundamentals
 • Security Fundamentals
 • JAVA

IC3:

 • szkolenia komputerowe z zakresu pakietu MS Office

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, będące w trakcie realizacji, na które NIE MOŻNA już się zgłosić:

 •  „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” – 450 h –
 • „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” – 390
 • „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” – 372 h

 

08.05.2019

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne (po lewej stronie) znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W celu zgłoszenia się na kurs należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, wysłać skan na adres mailowy: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń rekrutacja potrwa do 31.05.2019.

18.04.2019
Obecnie trwa rekrutacja na szkolenia komputerowe zakończone certyfikatami: IC3 oraz Microsoft Technology Associate. Nabór trwa do 30.06.2019 r.

Wciąż są miejsca na kursy kończące się certyfikatem:

Microsoft Technology Associate:

 • HTML5 App Development
 • Database Fundamentals
 • Windows Server Fundamentals
 • Security Fundamentals
 • JAVA

IC3:

 • szkolenia komputerowe z zakresu pakietu MS Office

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

W celu zgłoszenia się na kurs należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, wysłać skan na adres mailowy: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl

Rekrutacja potrwa do 30 czerwca br.

Wszystkie osoby zgłoszone do projektu, spełniające kryteria kwalifikowalności otrzymają informację dot. wyniku rekrutacji.

Informacji na temat projektu udziela pani Dominika Boniecka: tel. 792 230 830, e-mail: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl

O projekcie

Projekt finansowany w ramach RPO WP, Działanie 05.05.

CEL GŁÓWNY: do 30.09.2019 r. poprawi się sytuacja na rynku pracy 245 (50%k) osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących lub pracujących w woj. pomorskim, w tym os. o niskich kwalifikacjach i w wieku 50 plus.

TEREN: woj. pomorskie

GRUPA DOCELOWA: 

 1. Uczestnikiem Projektu może być osoba w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zamieszkująca lub pracująca na terenie województwa pomorskiego.
 2. Dodatkowe (premiowanie, nieobligatoryjne) kryteria naboru:
 • osoba będąca pracownikiem mikro i/lub małego i/lub średniego przedsiębiorstwa i/lub podmiotu ekonomii społecznej i/lub prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – 3 pkt. dodatkowo,
  • osoba w wieku powyżej 50 lat (na dzień przystąpienia do Projektu) – 3 pkt. dodatkowo,
  • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) – 3 pkt. dodatkowo ,
   • ISCED 3 wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa
   • ISCED 2 wykształcenie gimnazjalne: gimnazjum
   • ISCED 1 wykształcenie podstawowe: szkoła podstawowa
  • kobiety – 2 pkt. dodatkowo,
  • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością – 1 pkt. dodatkowo.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 2017-06-28 – 2019-09-30

Wymagania formalne uczestnictwa

 

 

 

 

Działania w projekcie

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK WYBIERA JEDNĄ Z ZAPROPONOWANYCH ŚCIEŻEK.

KURSY I SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

 • szkolenia komputerowe IC3 – 80 h,
 • szkolenia przygotowujące do certyfikatu Microsoft – Server Administration – 40 h,
 • szkolenia przygotowujące do certyfikatu Microsoft – Security Fundamentals – 40 h,
 • szkolenia przygotowujące do certyfikatu Microsoft – HTML5 – 40 h,
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” – 450 h,
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”– 390 h,
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” – 372 h.