„Postaw na rozwój – bezpłatne szkolenia komputerowe”– woj. wielkopolskie

„Postaw na rozwój – bezpłatne szkolenia komputerowe”– woj. wielkopolskie

„Postaw na rozwój – bezpłatne szkolenia komputerowe”– woj. wielkopolskie

„Postaw na rozwój – bezpłatne szkolenia komputerowe”– woj. wielkopolskieLwówek, ul. Rynek 33/101.12.2019 - 31.03.2021BEZPŁATNIE

Dane do kontaktu:
E-mail: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl
Telefon: 792 230 830 lub 531 388 859


Dokumenty rekrutacyjne
 1. 1_formularz-zgłoszeniowy.pdf
 2. 2-oświadczenie-uczestnika-projektu.pdf
 3. 3-oświadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy.pdf
 4. 4-deklaracja.pdf
 5. 5-test.pdf
 6. 2_Regulamin-rekrutacji-8.2-wielkopolskie.pdf
Wnioskodawca: BSMART SP. Z O.O BSMART SP. Z O.O Partner: Lokalna Grupa Działania Kold

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

04.09.2020

Rekrutacja do projektu dalej aktualna! – Zachęcamy do zgłaszania się poprzez maila: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu 531388859 lub 792230830.

 

Rozpoczynamy nabór na bezpłatne szkolenia komputerowe w województwie wielkopolskim. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, konkurs nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

O projekcie

Celem projektu jest to, aby do 31 marca 2021 r. nastąpiło nabycie kompetencji kluczowych w zakresie ICT, obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji DIGCOMP oraz uzyskanie certyfikatu IC3/IC3 Spark, potwierdzającego kwalifikacje przez min. 202 z 252 osób o niskich kwalifikacjach/202 z 252  osób po 50 roku życia i 288 z 360 osób po 25 roku życia – osób dorosłych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. wielkopolskiego  w powiecie szamotulskim – Duszniki – gmina wiejska, Pniewy oraz w powiecie nowotomyskim – Kuślin – gmina wiejska, Miedzichowo – gmina wiejska, Lwówek, Opalenica, Nowy Tomyśl.

Projekt pozwoli na nabycie/podniesienie umiejętności komputerowych w minimum 70% Uposażonych poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikacją w okresie od 01.12.2019 r. do 31.03.2021 r.

Wymagania formalne uczestnictwa

Kryteria obowiązkowe:

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa wielkopolskiego zamieszkujący, pracujący/uczący się na terenie powiatu szamotulskiego (gmina Duszniki – gmina wiejska, Pniewy); powiatu nowotomyskiego (gminy Kuślin – gmina wiejska, Miedzichowo – gmina wiejska, Lwówek, Opalenica, Nowy Tomyśl) oraz należące do jednej lub dwóch z poniższych grup:

 • osoby, które ukończyły 25 rok życia;
 • osoby, które ukończyły 50 rok życia;
 • osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim – tj. do poziomu ISCED 3 włącznie

Kryteria nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoba deklaruje uczestnictwo w Projekcie i przystąpienie do egzaminu, wypełniając i podpisując Umowę wraz z jej załącznikami:

 • formularz danych osobowych
 • oświadczenie uczestnika projektu
 • deklaracja udziału w projekcie oraz kwalifikowalność uczestnika
 • test wiedzy
 • wszelkie inne dokumenty przedłożone przez Organizatora, a potrzebne do prawidłowego zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie.

Działania w projekcie

Zadanie 1.

Szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym.

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

Zadanie 2.

Szkolenia komputerowe na poziomie średnio zaawansowanym.

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.