„Dziś nauka, jutro praca!” – woj. lubelskie

„Dziś nauka, jutro praca!” – woj. lubelskie

„Dziś nauka, jutro praca!” – woj. lubelskie

Aktualności

Daj nam lajka na Facebooku: http://www.facebook.com/BezplatneSzkoleniaEFSSzczecin

24.06.2019

Informacji udziela:

Wioletta Hebrowska

tel. 730 960 850

e-mail: w.hebrowska@ireip.pl

 

15.04.2019

Ruszyły pierwsze zajęcia na kursach!

 

04.02.2019 

Zakończono pierwszy etap rekrutacji. Obecnie trwa nabór uzupełniająy na kurs „Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej” (A.27). Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego.

 

03.01.2019

Rekrutacja do projektu potrwa do 31 stycznia 2019 r.

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne znajduje się Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i odesłać w formie skanu na adres e-mail: lublin@szkoleniaunijne.com.pl.

Działania w projekcie

Do wyboru udział w jednym kursie:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” (kwalifikacja A.25) – 390 godzin zajęć

Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (LOGISTYK)”, kwalifikacja A.30 – 515 godzin zajęć

Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej” (kwalifikacja A.27) – 600 godzin zajęć

 

Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie

Termin kursów: II/2019-XII.2019, egzamin zawodowy w I-II/2020

Kursy  zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich